Pré-Compétition

Coach : PIRES Jérémy

Nageuses & Nageurs :

  • ALI EL WAFA Younes
  • FERREIRA Isaac
  • HUTZLI Ylan
  • LA GROTERRIA Alyssia
  • LOPES PAULO Carolina
  • MARTINEZ Antia
  • MOUNEYRES Zacari
  • SAUTAUX Elio
  • TAMIGNIAUX Sophia

IMG-20191120-WA0004